Photodentro 928x90

Εκπαιδευτήρια «Ο Πλάτων»: ένα διεθνές σχολείο, με ελληνικό ακαδημαϊκό πρόγραμμα

Με απόφαση και με την πίστη ότι στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας χρειάζεται να είναι ο μαθητής, η δημιουργική έρευνα, η επικοινωνία, οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, η ενσυναίσθηση, ο αναστοχασμός, και όχι το κυνήγι μιας στείρας και απρόσωπης γνώσης ή της διδακτέας ύλης, τα Εκπαιδευτήρια «Ο ΠPlaton1λάτων» υιοθέτησαν και εντάχθηκαν στο Διεθνές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Οργανισμού International Baccalaureate, για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, από την προσχολική ηλικία μέχρι την προετοιμασία για το Πανεπιστήμιο.

Ο Οργανισμός International Baccalaureate είναι ένας μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός, ο οποίος λειτουργεί από το 1968, με έδρα τη Γενεύη της Ελβετίας και από το 2011 έχει έδρα του τη Χάγη. Το Διεθνές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμά του εφαρμόζεται σε 140 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο και τα Εκπαιδευτήρια «Ο Πλάτων», στο λόφο του Σταυρού της Αγίας Παρασκευής, είναι το πρώτο σχολείο στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε για να εντάξει το πρόγραμμα του IB, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, από το νηπιαγωγείο (και όχι μόνο στις τελευταίες τάξεις του Λυκείου, ως προετοιμασία για τα πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως συνήθως γίνεται σε ιδιωτικά σχολεία).

Το Διεθνές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα IB εκφράζει και αξιοποιεί τις πιο σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και αντιλήψεις. Ενσωματώθηκε στη διδακτέα ύλη του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, φυσικά και αβίαστα, χωρίς να επιβαρύνει το πρόγραμμα ή τις ώρες διδασκαλίας των μαθητών. Έτσι, δημιουργήθηκαν τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης, σε αντιστοιχία με τις εκπαιδευτικές βαθμίδες του ελληνικού σχολείου (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Γυμνάσιο, Λύκειο) αλλά με διεθνή προσανατολισμό και διαφορετικά εκπαιδευτικά κίνητρα, στόχους και διεργασίες ανάπτυξης δεξιοτήτων για τους μαθητές.

Το Primary Years Programme είναι το πρόγραμμα των πρώτων χρόνων και απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας από 3 έως 12 ετών.

Το Middle Years Programme είναι το πρόγραμμα των μεσαίων σχολικών χρόνων και απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας από 11 έως 16 ετών.

Το Diploma Programme απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας από 16 έως 19 ετών και τους προετοιμάζει για σπουδές τόσο σε ελληνικά πανεπιστήμια όσο και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

 

Από τον παιδικό σταθμό μέχρι την Ε’ Δημοτικού

To Primary Years Programme του IB, όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική πραγματικότητα στα Εκπαιδευτήρια «Ο Πλάτων» στοχεύει στην ολόπλευρη, φυσική και ψυχοπνευματική ανάπτυξη των παιδιών, στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν έννοιες και τον κόσμο γύρω τους αλλά και θα τονώσουν το ενδιαφέρον τους για δράση. Η δράση, η δημιουργία, η έρευνα, η συνεργασία μέσα σε ομάδες, η αναζήτηση κινήτρων και η αξιοποίηση των προσωπικών ιδιαίτερων δεξιοτήτων και κλίσεων του κάθε παιδιού είναι τα στοιχεία της διεθνούς αυτής εκπαιδευτικής πρακτικής που ενσωματώνονται στη διδακτέα Ύλη του Υπουργείου Παιδείας, εξελίσσοντας το επίσημο πρόγραμμά του.

Platon-pypΣτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Πρώτων Χρόνων, ο μαθητής βρίσκεται στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και προσεγγίζει τη γνώση, με διάθεση για έρευνα. Τα παιδιά μαθαίνουν το «πώς να μαθαίνουν», καλούνται να δίνουν τις δικές τους λύσεις στα προβλήματα, να αναπτύσσουν την κριτική σκέψη. Συμμετέχουν σε ομάδες που στοχεύουν να αναπτύξουν τις αξίες της συνεργατικής μάθησης. Όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες γίνονται μέσα σε μικρές σχολικές ομάδες που συνεργάζονται, αλληλοεπικοινωνούν και επιτρέπουν την ανάδειξη των προσωπικών ορίων και δεξιοτήτων μέσα από την ομαδική δράση.

Τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος εντάσσονται σε έξι εκπαιδευτικούς τομείς (Γλώσσα, Κοινωνικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Τέχνες, Επιστήμη και Τεχνολογία, Ατομική, Κοινωνική και Φυσική Αγωγή) και διδάσκονται μέσα από έξι διαθεματικά πεδία εξερεύνησης και δράσης:

Ποιοί είμαστε (ο εαυτός μας, οι πεποιθήσεις, οι αξίες μας, η οικογένεια, οι φίλοι, η κουλτούρα μας, κλπ),

Πού βρισκόμαστε στο χώρο και στο χρόνο (προσωπική ιστορία, ιστορία, γεωγραφία, σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, ταξίδια, διαφορετικοί πολιτισμοί),

Πώς εκφραζόμαστε (τρόποι να ανακαλύψουμε και να εκφράσουμε ιδέες, συναισθήματα, πεποιθήσεις και αξίες, μέσω της γλώσσας και της τέχνης),

Πώς λειτουργεί ο κόσμος που μας περιβάλλει (φυσικός και υλικός κόσμος, φυσικά φαινόμενα, η ανθρώπινη δραστηριότητα, ο κόσμος της επιστήμης και της τεχνολογίας),

Πώς οργανώνουμε τη ζωή μας (ανθρώπινα συστήματα και κοινότητες, η αξία της φύσης, ο εργασιακός κόσμος, μορφές απασχόλησης),

Μοιραζόμαστε τον πλανήτη (δικαιώματα και υποχρεώσεις ως πολίτες του κόσμου, μέσα σε ανθρώπινες κοινότητες που μοιράζονται πεπερασμένους φυσικούς πόρους).

Περισσότερα για το Primary Years Programme του IB στα Εκπαιδευτήρια «Ο Πλάτων»

 

Από Στ' Δημοτικού έως Α΄Λυκείου

Στόχοι στο Πρόγραμμα των Μεσαίων Χρόνων (IB Middle Years Programme), όπως διαμορφώνεται από τον Διεθνή Εκπαιδευτικό Οργανισμό International Baccalaureate και ενσωματώνεται στις απαιτήσεις του ελληνικού ακαδημαϊκού προγράμματος σπουδών στα Εκπαιδευτήρια «Ο Πλάτων», είναι τα παιδιά να μπορέσουν να μπορέσουν να ανακαλύψουν τα ίδια τη γνώση, να τη συνδέσουν με την καθημερινή τους ζωή και να αποκτήσουν κριτική σκέψη αλλά και την ικανότητα να αναστοχάζονται γύρω από τη γνώση.

Platon-mypΟ δάσκαλος δεν είναι ο πομπός, με τον μαθητή στο ρόλο του παθητικού δέκτη, αλλά μεσολαβεί για να διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία, για να καθοδηγήσει τον μαθητή στα μονοπάτια της γνώσης. Μια σειρά από δραστηριότητες και εργασίες καλούν το μαθητή να δημιουργήσει το προσωπικό του σχέδιο εργασίας, να μάθει πώς να μαθαίνει, να αξιοποιήσει τη γνώση του σε δράσεις για την κοινότητα (κοινωνική προσφορά), μέσα από διαθεματικές εργασίες, συμμετοχή σε ομάδες και ομίλους.

Στον Πλάτωνα οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα των Μεσαίων Χρόνων του IB τόσο στη μητρική τους γλώσσα όσο και σε ένα μεικτό πρόγραμμα ελληνικών και αγγλικών που ονομάζεται δίγλωσσο και αντιμετωπίζει την αγγλική, ως δεύτερη μητρική γλώσσα. Οι μαθητές αξιοποιούν στο μέγιστο την έρευνα αλλά και την τεχονολογία, με την πληροφορική να κατέχει κεντρική θέση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ως «φάρος της Apple» (Apple Lighthouse School), τα Εκπαιδευτήρια «Ο Πλάτων» ενσωματώνουν τη χρήση των ipad στην εκπαιδευτική διαδικασία και οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν εφαρμογές και διαδραστικά ψηφιακά βιβλία (e-books) τα οποία δεν είναι απλή ψηφιακή αναπαράσταση των σχολικών βιβλίων αλλά προσφέρουν επιπλέον διεξόδους για έρευνα, πρακτική εξάσκηση, αναζήτηση. Σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας έχουν εγκατασταθεί διαδραστικοί πίνακες (smart boards), μέσω των οποίων αξιοποιούνται οι ψηφιακές εφαρμογές και οι νέες τεχνολογίες με εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Περισσότερα για το Middle Years Programme του IB στα Εκπαιδευτήρια «Ο Πλάτων»

 

IB Diploma: από 16 έως 19 ετών

Ένα απαιτητικό, ωστόσο ισορροπημένο διετές πρόγραμμα που απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας από 16 έως 19 ετών είναι το IB Diploma, το οποίο οδηγεί σε πιστοποίηση που αναγνωρίζεται σε σχεδόν όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα στον κόσμο. Όμως το IB Diploma δεν είναι μόνο η προετοιμασία για το πανεπιστήμιο. Βοηθά τους μαθητές να θέτουν ερωτήματα για τα πράγματα και τις καταστάσεις γύρω τους, να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, να κατανοούν την ατομική τους ταυτότητα και την κουλτούρα τους, να επικοινωνούν σωστά με ανθρώπους από άλλες χώρες και κουλτούρες.

Platon-IB Diploma
Στα Εκπαιδευτήρια «Ο Πλάτων» οι μαθητές θα αποφοιτήσουν με το IB Diploma το οποίο είναι ισότιμο με το Ελληνικό Εθνικό Απολυτήριο, εφόσον έχουν παρακολουθήσει και εξεταστεί και στα μαθήματα της Ελληνικής Ιστορίας και των Νέων Ελληνικών, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στο Ελληνικό Λύκειο. Η χρήση της νέας τεχνολογίας ενισχύεται, με τα laptops και το διαδραστικό πίνακα να αξιοποιούνται μέσα στην τάξη για σημειώσεις και εργασίες και για την παράδοση των μαθημάτων αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία και τους στόχους του Διεθνούς Οργανισμού International Baccalaureate, μια σειρά από εξωσχολικές δραστηριότητες, ομαδικές εργασίες, κλπ αξιοποιούνται για να εμπνεύσουν το πάθος για μάθηση στους μαθητές, οι οποίοι με τη σειρά τους θα το διοχετεύσουν στους δικούς τους συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους. Το πρόγραμμα CAS (από τα αρχικά των λέξεων Creativity, Action, Service: Δημιουργία, Δράση, Προσφορά) βρίσκεται στο κέντρο της εκπαιδευτικής εμπειρίας σε αυτή τη βαθμίδα εκπαίδευσης, καλώντας τους μαθητές να αντιμετωπίσουν μια σειρά από προκλήσεις γύρω από καλλιτεχνικές δραστηριότητες, σωματική προσπάθεια, εθελοντική εργασία, διαπροσωπική ανάπτυξη, ως ένα αντίβαρο στις πιέσεις της ακαδημαϊκής ζωής και ένα ταξίδι ανακάλυψης του εαυτού τους.

Περισσότερα για το IB Diploma στα Εκπαιδευτήρια «Ο Πλάτων»

 


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

 

Σάββατο 6 Απριλίου 2013: Ανοιχτή Ημέρα Γνωριμίας στα Εκπαιδευτήρια «Ο Πλάτων».

Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τα Εκπαιδευτήρια «Ο Πλάτων», για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τις εγκαταστάσεις, κλπ στην ιστοσελίδα του σχολείου στο http://platon.gr/


Τα Εκπαιδευτήρια «Ο Πλάτων» στηρίζουν Το Φωτόδεντρο.

Ευχαριστούμε αυτή την εμπνευσμένη ομάδα εκπαιδευτικών για τη δημιουργική τους πρωτοβουλία.

 

Σχόλια  

 
0 #1 JerImmike 2018-02-18 02:25 Le Viagra De Fakone Himcospaz cialis Amoxicillin Pregnancy Clomid Date Ovulation Farmacy Online Παράθεση
 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

goneis-Apla-omades-236x236

banner elniplex 236x236

SmileoftheChild 250x250

Πιο δημοφιλή

Επιβαλλόμενες οδηγίες βρεφικής κακοποίησης


Ο Παιδίατρος Στέλιος Παπαβέντσης περιγράφει μια τυπι...

Δυσκολία στην ανάγνωση ή δυσαναγνωσία;


Πότε η δυσκολία στην ανάγνωση είναι ένα φυσικό στάδι...

Γιατί έχεις γάλα!


Είμαστε θηλαστικά! Οι νέες μητέρες έχουν πάντα αρκετ...

Εκδρομή στο δάσος της Μόλας, στην Πάρνηθα


Εδώ και μερικά χρόνια οργανώνουμε τουλάχιστον μια φο...