Photodentro 928x90

Πότε η δυσκολία στην ανάγνωση είναι ένα φυσικό στάδιο από το οποίο περνά το παιδί λόγω ηλικίας και πότε είναι η στιγμή να διερευνηθεί η πιθανότητα δυσαναγνωσίας; Η Ιωάννα Δημητριάδου, ειδικός σε θέματα Ψυχολογίας της Εκπαίδευσης και σε μαθησιακές δυσκολίες επιχειρεί να λύσει μια παρεξήγηση που βασανίζει πολλούς γονείς και εκπαιδευτικούς, παρουσιάζοντας το φαινόμενο της δυσαναγνωσίας.


Reading-StepsΗ ανάγνωση είναι η πιο σημαντική και απαραίτητη δραστηριότητα για τα παιδιά προ -σχολικής και σχολικής ηλικίας. Δυσκολίες στην αναγνωστική ικανότητα και έλλειψη κατανόησης των όσων έχουν διαβαστεί αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά ενός παιδιού με δυσαναγνωσία. Η κύρια αιτία της δυσαναγνωσίας είναι η ελλειμματική ικανότητα φωνολογικής αποκωδικοποίησης των ήχων των γραμμάτων (φωνολογική ενημερότητα). Η συχνότητα εμφάνισης της δυσαναγνωσίας είναι παρόμοια ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια.

Της Ιωάννας Δημητριάδου *

Τι είναι η Φωνολογική Ενημερότητα;

Η φωνολογική ενημερότητα του λόγου παίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της ανάγνωσης. Το παιδί πρέπει να είναι σε θέση να καταλαβαίνει και να συντάσσει ομοιοκαταληξίες, να αναγνωρίζει τους ήχους των γραμμάτων μέσα στις λέξεις και να χωρίζει και να ενώνει τις συλλαβές. Να έχει, δηλαδή, ικανοποιητική αντίληψη της φωνολογικής δομής της γλώσσας.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός «καλού αναγνώστη»;

•    Να έχει σωστή ροή λόγου την ώρα που διαβάζει.
•    Να τονίζει σωστά τις λέξεις.
•    Να ακολουθεί και να κατανοεί τις προτάσεις του κειμένου.
•    Να μπορεί να αναπαράγει την κεντρική ιδέα του κειμένου και να την αναπαράγει προφορικά ή γραπτά  , όταν του ζητηθεί.
•    Να χρωματίζει τον τόνο της φωνής του ανάλογα με το ύφος του κειμένου που διαβάζει.
•    Να ολοκληρώνει την ανάγνωση σε ικανοποιητικό χρόνο.
•    Να αναγνωρίζει τυχόν λάθη και να κάνει αυτόματα αυτοδιόρθωση.
•    Να σταματάει στις τελείες και στα κόμματα.
•    Να έχει αυτοπεποίθηση την ώρα της ανάγνωσης.

Reading1
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός αναγνώστη με δυσαναγνωσία;

Τα παρακάτω χαρακτηριστικά αποτελούν συμπτώματα της δυσαναγνωσίας και βοήθεια για το γονιό ή το δάσκαλο που ανησυχούν ή υποψιάζονται πως κάτι δεν πάει καλά με την αναγνωστική ικανότητα του παιδιού.     

•    Κομπιάζει την ώρα της ανάγνωσης.
•    Χάνει τη σειρά του κειμένου.
•    Διαβάζει λάθος τις λέξεις, χωρίς ο ίδιος να το καταλαβαίνει.
•    Δεν τονίζει σωστά.
•    Παρουσιάζει δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση των ήχων, κυρίως των δίψηφων συμφώνων (π.χ. ‘-στ, -τσ, -τζ).
•    Παρουσιάζει δυσκολίες στην ανάγνωση πολυσύλλαβων λέξεων.
•    Δεν ολοκληρώνει την ανάγνωση σε ικανό χρόνο.
•    Αγνοεί τα σημεία στίξης.
•    Προσθέτει επιπρόσθετους φθόγγους ή συλλαβές στις λέξεις που διαβάζει.
•    Δεν αποδίδει την κεντρική ιδέα του κειμένου προφορικά ή γραπτά.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός παιδιού που μπορεί να  παρουσιάζει μια φυσιολογική δυσκολία στην ανάγνωση λόγω το ότι βρίσκεται για πρώτη φορά σε επαφή με την ανάγνωση:

3 χρονών:

Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την ανάγνωση ήδη από 3 χρονών.
•    Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις ομοιοκαταληξίες σ’ ένα ποίημα ή τραγούδι.
•    Να περιγράφουν με λίγες λεξούλες τις εικόνες.

4 χρονών:

•    Να μπορούν να αναγνωρίζουν τον αριθμό των συλλαβών που έχει μια λέξη.
•    Να έχουν τη δυνατότητα να χτυπούν παλαμάκια  σε κάθε συλλαβή.
•    Να μπορούν να ενώνουν και να χωρίζουν τις συλλαβές, κυρίως σε δισύλλαβες λέξεις.

6 χρονών (είναι περίπου η ηλικία που ξεκινούν την Α’ Δημοτικού):

•    Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν όλους τους ήχους των γραμμάτων,
•    Να παίζουν με τα φωνήματα για τη δημιουργία λέξεων (π,χ. «-Αν βγάλω από τη λέξη ‘βάρος’ το /β/ βάλω το γράμμα /θ/, ποια λέξη βγαίνει; (θάρρος) ή –Στην κατάληξη /–εύμα/, αντί για /ν/, βάλω /γ/, ποια λέξη βγαίνει;  ».
•    Να μπορούν να μετρήσουν και να αναγνωρίσουν τα φωνήματα όχι μόνο σε δισύλλαβες λέξεις, αλλά και σε πολυσύλλαβες.

7 περίπου χρονών:

•    Να διαβάζουν και να αναγνωρίζουν πολύ καλά τα δίψηφα φωνήεντα και σύμφωνα μέσα στις λέξεις.  
•    Να είναι ικανά να χειρίζονται πλήρως τη φωνολογική δομή της γλώσσας.

Το κάθε παιδί έχει το ρυθμό του και οφείλουμε να το σεβαστούμε. Αν κατέχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά (ανάλογα με την ηλικία που βρίσκεται) και δούμε πως ακόμα και με αργό ρυθμό κατακτάει τη φωνολογική ενημερότητα της γλώσσας, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Μπορούμε, απλά, να το χαρακτηρίσουμε σαν μια φυσιολογική αδυναμία του ίδιου του παιδιού, λόγω το ότι έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με αναγνωστικές δραστηριότητες που περιέχουν μεγαλύτερα κείμενα, περισσότερες λέξεις, περισσότερους κανόνες λόγω το ότι πια φεύγει από το νηπιαγωγείο και πηγαίνει στο Δημοτικό.

Μερικές προτάσεις για τη διάγνωση της Δυσαναγνωσίας:

•    Ζητάμε από το παιδί να μας γράψει ή να μας πει προφορικά την αλφάβητο.
•    Δείχνουμε στο παιδί κάποια γράμματα της αλφαβήτου (που θεωρεί ο κάθε θεραπευτής σημαντικά) και του ζητάμε να μας τα ονομάσει.
•    Σ’ ένα φύλλο χαρτί, γράφουμε μερικά γράμματα της αλφαβήτου  ή όλα τα γράμματα ανακατεμένα και ζητάμε από το παιδί να αναπαράγει τους ήχους τους.
•    Ετοιμάζουμε διάφορες κάρτες με συλλαβές και ζητάμε από το παιδί να τις ενώσει, ώστε να σχηματιστούν οι λέξεις. Ύστερα, τις διαβάζει μία- μία.
•    Τέλος, ακολουθούμε την ίδια διαδικασία στα δίψηφα φωνήεντα και σύμφωνα, με τη διαφορά πως ζητάμε από το ίδιο το παιδί να βρει λέξεις που ξεκινούν ή περιέχουν τους δίψηφους φθόγγους.
Αξίζει να σημειωθεί, πως σε κάθε δραστηριότητα που ολοκληρώνει το παιδί, ο θεραπευτής σημειώνει τη συμπεριφορά του παιδιού κατά τη διάρκεια της άσκησης.

Μερικές προτάσεις για την αντιμετώπιση της Δυσαναγνωσίας:

Οι παρακάτω προτάσεις αντιμετώπισης είναι ενδεικτικές, καθώς χρειάζεται η καθοδήγηση ειδικού σε θέματα δυσλεξίας και μαθησιακών δυσκολιών. Τα υλικά που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τις παρακάτω δραστηριότητες είναι: πλαστελίνη, χαρτόνι, άμμο, ψαλίδι, κόλλα και ένα κασετόφωνο για ηχογράφηση.

•    Το παιδί μαθαίνει τα γράμματα και τους ήχους της αλφαβήτου. Σχεδιάζει τα γράμματα πάνω σε χαρτί, τα κόβει και κάθε φορά που κολλάει το κάθε γράμμα να προφέρει τον ήχο του.
•    Παίρνουμε πλαστικά ή χάρτινα γράμματα, τα ανακατεύουμε και ζητάμε από το παιδί να τα τοποθετήσει σε σειρά, προφέροντας κάθε φορά τους ήχους.
•    Ζητάμε από το παιδί να βρει διάφορα αντικείμενα από το δωμάτιό του και να    προφέρει τον πρώτο ήχο της κάθε λέξης του αντίστοιχου αντικειμένου.
•    Αφού το παιδί έχει εμπεδώσει τους ήχους των γραμμάτων, γράφουμε λέξεις και ζητάμε από το παιδί να προφέρει έναν –έναν τους ήχους των γραμμάτων και μετά να διαβάσει ολόκληρη τη λέξη. Ύστερα, περνάμε σε προτάσεις μικρές και τέλος σε κείμενα με ευχάριστες ιστοριούλες.   

Η δυσαναγνωσία, όπως και κάθε μαθησιακή δυσκολία αντιμετωπίζεται αρκεί να γίνει η διάγνωση έγκαιρα. Ήδη από τα τέλη της  Α’ Δημοτικού, εφόσον το παιδί δεν παρουσιάζει κάποια βελτίωση στην αναγνωστική του ικανότητα, δεν μπορεί δηλαδή να διαβάζει και να αντιστοιχεί τα γράμματα με τα φωνήματα ή να δυσκολεύεται στην αναγνώριση δίψηφων φωνηέντων και συμφώνων (ελλειπτική αντίληψη της φωνολογικής δομής της γλώσσας) καλό είναι ο γονιός να μην το αφήσει. Η ανάγνωση αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέρος στη ζωή του παιδιού, γι’ αυτό αν παρουσιάσει τυχόν δυσκολίες, αξίζει τον κόπο να το βοηθήσουμε.  


Ιωάννα Δημητριάδου έχει σπουδάσει Ψυχολογία στην Εκπαίδευση και μετεκπαιδεύτηκε σε θέματα που αφορούν τη Δυσλεξία και τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Εργάζεται ως ειδικός παιδαγωγός, εκπαιδεύεται και ενημερώνεται για τις πιο σύγχρονες μεθόδους διάγνωσης και αποκατάστασης της δυσλεξίας. Είναι μέλος στη Ελληνική Εταιρεία Δυσλεξίας και στο International Dyslexia Association. Μπορείτε να τις απευθύνετε ερωτήματα και απορίες σχετικά, γράφοντας στα σχόλια παρακάτω και εκείνη δεσμεύεται να σας απαντήσει είτε άμεσα, με δικό της σχόλιο, είτε μέσα από ένα επόμενο άρθρο της.

 

Σχόλια  

 
0 #168 ValentinBold 2018-05-21 10:54 I have checked your page and i've found some duplicate content, that's why you
don't rank high in google, but there is a tool that can help you
to create 100% unique articles, search for: SSundee advices unlimited content for your blog
Παράθεση
 
 
0 #167 PavelKek 2018-05-16 01:52 http://shadymarket.pw/ Делаем заливы денежных средств на ваши счета под наши условия. форум обналичка. обналичка денег Παράθεση
 
 
0 #166 PetrTrult 2018-05-16 00:59 Полный комплекс услуг охраны строительных, жилых и офисных объектов, торгово-выставочных комплексов, магазинов, кафе, заводских и складских территорий, школ, детских садов и других объектов.
Сопровождение грузов
Παράθεση
 
 
0 #165 Olegprify 2018-05-16 00:03 Некоторое время разглядывал содержание инет, и вдруг к своему удивлению открыл восхитительный веб-сайт. Ссылка на него: Бурение скважин область . Для меня данный веб-сайт оказал незабываемое впечатление. Хорошего дня! Παράθεση
 
 
0 #164 RomanJaply 2018-05-15 17:58 Целый час осматривал содержание сети, и к своему удивлению открыл важный веб-сайт. Вот смотрите: Купить лекарства без рецепта . Для моих близких данный веб-сайт оказался очень неплохим. До встречи! Παράθεση
 
 
0 #163 cialis lowest price 2018-05-15 00:55 purchase once a day cialis low cost cialis 20mg
recommended site cialis kanada tadalafil 10 mg
how old do you have to be to buy viagra Viagra 5mg
buy viagra thailand Viagra lowest price
cialis prezzo di mercato http://cialisees.com/
usa online pharmacy http://viagrayosale.com/
Παράθεση
 
 
0 #162 Alexeygoory 2018-05-11 13:15 Позавчера познавал данные инет, неожиданно к своему восторгу увидел лучший вебролик. Вот: удаление папиллом Для нас данный видеоматериал показался весьма нужным. Пока! Παράθεση
 
 
0 #161 Eye Lashes 2018-05-11 12:42 I've been browsing online more than three hiurs today, yet I never
found any intesresting article like yours. It is pretty worth enough for me.
In myy view, if all weeb owners and bloggers made good content as
youu did, the web will be much more usaeful than eve before.
Here is my webpage - Eye Lashes: https://bit.ly/2Is2FRs
Παράθεση
 
 
0 #160 Eye Lashes 2018-05-11 01:58 Having read this I thouyght iit was really informative.
I appreciate you finding the time and energy to put this article together.
I once again find myself spending a lot of time both reading and posting comments.
But so what, it wass still worth it!

Also visit my site Eye Lashes: https://bit.ly/2Is2FRs
Παράθεση
 
 
0 #159 Eye Lashes 2018-05-10 23:15 I couldn't refrain from commenting. Exceptionally well
written!

My web site; Eye Lashes: https://bit.ly/2Is2FRs
Παράθεση
 
 
0 #158 Donaldhiemn 2018-05-10 20:57 скачать зоо порно видео
детское гей порно
где найти детское порно
проститутки ростова
детское порно торрент
проститутки новосибирска
проститутки тюмени
курительные смеси спайс
лсд наркотик купить
заказать курительные смеси
купить наркотики в спб
Παράθεση
 
 
0 #157 Tylerbrurb 2018-05-10 20:28 Tune in for some of the most rated and most wanted porn clips online by simply browsing javunsensored porn, the number one place where you can watch any cats of hardcore porn videos your mind desires in seconds. The sexy porn stars, the finest latins and many more, all available to rock your sexual fantasia with mind blowing best free porn videos. Only most rated adult content in HD image and with the best options you can get, all for free at javunsensored porn, the only place to your phantasy in proper modes. Παράθεση
 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

goneis-Apla-omades-236x236

banner elniplex 236x236

SmileoftheChild 250x250

Πιο δημοφιλή

Επιβαλλόμενες οδηγίες βρεφικής κακοποίησης


Ο Παιδίατρος Στέλιος Παπαβέντσης περιγράφει μια τυπι...

Δυσκολία στην ανάγνωση ή δυσαναγνωσία;


Πότε η δυσκολία στην ανάγνωση είναι ένα φυσικό στάδι...

Γιατί έχεις γάλα!


Είμαστε θηλαστικά! Οι νέες μητέρες έχουν πάντα αρκετ...

Εκδρομή στο δάσος της Μόλας, στην Πάρνηθα


Εδώ και μερικά χρόνια οργανώνουμε τουλάχιστον μια φο...