Photodentro 928x90

Πότε η δυσκολία στην ανάγνωση είναι ένα φυσικό στάδιο από το οποίο περνά το παιδί λόγω ηλικίας και πότε είναι η στιγμή να διερευνηθεί η πιθανότητα δυσαναγνωσίας; Η Ιωάννα Δημητριάδου, ειδικός σε θέματα Ψυχολογίας της Εκπαίδευσης και σε μαθησιακές δυσκολίες επιχειρεί να λύσει μια παρεξήγηση που βασανίζει πολλούς γονείς και εκπαιδευτικούς, παρουσιάζοντας το φαινόμενο της δυσαναγνωσίας.


Reading-StepsΗ ανάγνωση είναι η πιο σημαντική και απαραίτητη δραστηριότητα για τα παιδιά προ -σχολικής και σχολικής ηλικίας. Δυσκολίες στην αναγνωστική ικανότητα και έλλειψη κατανόησης των όσων έχουν διαβαστεί αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά ενός παιδιού με δυσαναγνωσία. Η κύρια αιτία της δυσαναγνωσίας είναι η ελλειμματική ικανότητα φωνολογικής αποκωδικοποίησης των ήχων των γραμμάτων (φωνολογική ενημερότητα). Η συχνότητα εμφάνισης της δυσαναγνωσίας είναι παρόμοια ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια.

Της Ιωάννας Δημητριάδου *

Τι είναι η Φωνολογική Ενημερότητα;

Η φωνολογική ενημερότητα του λόγου παίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της ανάγνωσης. Το παιδί πρέπει να είναι σε θέση να καταλαβαίνει και να συντάσσει ομοιοκαταληξίες, να αναγνωρίζει τους ήχους των γραμμάτων μέσα στις λέξεις και να χωρίζει και να ενώνει τις συλλαβές. Να έχει, δηλαδή, ικανοποιητική αντίληψη της φωνολογικής δομής της γλώσσας.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός «καλού αναγνώστη»;

•    Να έχει σωστή ροή λόγου την ώρα που διαβάζει.
•    Να τονίζει σωστά τις λέξεις.
•    Να ακολουθεί και να κατανοεί τις προτάσεις του κειμένου.
•    Να μπορεί να αναπαράγει την κεντρική ιδέα του κειμένου και να την αναπαράγει προφορικά ή γραπτά  , όταν του ζητηθεί.
•    Να χρωματίζει τον τόνο της φωνής του ανάλογα με το ύφος του κειμένου που διαβάζει.
•    Να ολοκληρώνει την ανάγνωση σε ικανοποιητικό χρόνο.
•    Να αναγνωρίζει τυχόν λάθη και να κάνει αυτόματα αυτοδιόρθωση.
•    Να σταματάει στις τελείες και στα κόμματα.
•    Να έχει αυτοπεποίθηση την ώρα της ανάγνωσης.

Reading1
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός αναγνώστη με δυσαναγνωσία;

Τα παρακάτω χαρακτηριστικά αποτελούν συμπτώματα της δυσαναγνωσίας και βοήθεια για το γονιό ή το δάσκαλο που ανησυχούν ή υποψιάζονται πως κάτι δεν πάει καλά με την αναγνωστική ικανότητα του παιδιού.     

•    Κομπιάζει την ώρα της ανάγνωσης.
•    Χάνει τη σειρά του κειμένου.
•    Διαβάζει λάθος τις λέξεις, χωρίς ο ίδιος να το καταλαβαίνει.
•    Δεν τονίζει σωστά.
•    Παρουσιάζει δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση των ήχων, κυρίως των δίψηφων συμφώνων (π.χ. ‘-στ, -τσ, -τζ).
•    Παρουσιάζει δυσκολίες στην ανάγνωση πολυσύλλαβων λέξεων.
•    Δεν ολοκληρώνει την ανάγνωση σε ικανό χρόνο.
•    Αγνοεί τα σημεία στίξης.
•    Προσθέτει επιπρόσθετους φθόγγους ή συλλαβές στις λέξεις που διαβάζει.
•    Δεν αποδίδει την κεντρική ιδέα του κειμένου προφορικά ή γραπτά.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός παιδιού που μπορεί να  παρουσιάζει μια φυσιολογική δυσκολία στην ανάγνωση λόγω το ότι βρίσκεται για πρώτη φορά σε επαφή με την ανάγνωση:

3 χρονών:

Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την ανάγνωση ήδη από 3 χρονών.
•    Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις ομοιοκαταληξίες σ’ ένα ποίημα ή τραγούδι.
•    Να περιγράφουν με λίγες λεξούλες τις εικόνες.

4 χρονών:

•    Να μπορούν να αναγνωρίζουν τον αριθμό των συλλαβών που έχει μια λέξη.
•    Να έχουν τη δυνατότητα να χτυπούν παλαμάκια  σε κάθε συλλαβή.
•    Να μπορούν να ενώνουν και να χωρίζουν τις συλλαβές, κυρίως σε δισύλλαβες λέξεις.

6 χρονών (είναι περίπου η ηλικία που ξεκινούν την Α’ Δημοτικού):

•    Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν όλους τους ήχους των γραμμάτων,
•    Να παίζουν με τα φωνήματα για τη δημιουργία λέξεων (π,χ. «-Αν βγάλω από τη λέξη ‘βάρος’ το /β/ βάλω το γράμμα /θ/, ποια λέξη βγαίνει; (θάρρος) ή –Στην κατάληξη /–εύμα/, αντί για /ν/, βάλω /γ/, ποια λέξη βγαίνει;  ».
•    Να μπορούν να μετρήσουν και να αναγνωρίσουν τα φωνήματα όχι μόνο σε δισύλλαβες λέξεις, αλλά και σε πολυσύλλαβες.

7 περίπου χρονών:

•    Να διαβάζουν και να αναγνωρίζουν πολύ καλά τα δίψηφα φωνήεντα και σύμφωνα μέσα στις λέξεις.  
•    Να είναι ικανά να χειρίζονται πλήρως τη φωνολογική δομή της γλώσσας.

Το κάθε παιδί έχει το ρυθμό του και οφείλουμε να το σεβαστούμε. Αν κατέχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά (ανάλογα με την ηλικία που βρίσκεται) και δούμε πως ακόμα και με αργό ρυθμό κατακτάει τη φωνολογική ενημερότητα της γλώσσας, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Μπορούμε, απλά, να το χαρακτηρίσουμε σαν μια φυσιολογική αδυναμία του ίδιου του παιδιού, λόγω το ότι έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με αναγνωστικές δραστηριότητες που περιέχουν μεγαλύτερα κείμενα, περισσότερες λέξεις, περισσότερους κανόνες λόγω το ότι πια φεύγει από το νηπιαγωγείο και πηγαίνει στο Δημοτικό.

Μερικές προτάσεις για τη διάγνωση της Δυσαναγνωσίας:

•    Ζητάμε από το παιδί να μας γράψει ή να μας πει προφορικά την αλφάβητο.
•    Δείχνουμε στο παιδί κάποια γράμματα της αλφαβήτου (που θεωρεί ο κάθε θεραπευτής σημαντικά) και του ζητάμε να μας τα ονομάσει.
•    Σ’ ένα φύλλο χαρτί, γράφουμε μερικά γράμματα της αλφαβήτου  ή όλα τα γράμματα ανακατεμένα και ζητάμε από το παιδί να αναπαράγει τους ήχους τους.
•    Ετοιμάζουμε διάφορες κάρτες με συλλαβές και ζητάμε από το παιδί να τις ενώσει, ώστε να σχηματιστούν οι λέξεις. Ύστερα, τις διαβάζει μία- μία.
•    Τέλος, ακολουθούμε την ίδια διαδικασία στα δίψηφα φωνήεντα και σύμφωνα, με τη διαφορά πως ζητάμε από το ίδιο το παιδί να βρει λέξεις που ξεκινούν ή περιέχουν τους δίψηφους φθόγγους.
Αξίζει να σημειωθεί, πως σε κάθε δραστηριότητα που ολοκληρώνει το παιδί, ο θεραπευτής σημειώνει τη συμπεριφορά του παιδιού κατά τη διάρκεια της άσκησης.

Μερικές προτάσεις για την αντιμετώπιση της Δυσαναγνωσίας:

Οι παρακάτω προτάσεις αντιμετώπισης είναι ενδεικτικές, καθώς χρειάζεται η καθοδήγηση ειδικού σε θέματα δυσλεξίας και μαθησιακών δυσκολιών. Τα υλικά που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τις παρακάτω δραστηριότητες είναι: πλαστελίνη, χαρτόνι, άμμο, ψαλίδι, κόλλα και ένα κασετόφωνο για ηχογράφηση.

•    Το παιδί μαθαίνει τα γράμματα και τους ήχους της αλφαβήτου. Σχεδιάζει τα γράμματα πάνω σε χαρτί, τα κόβει και κάθε φορά που κολλάει το κάθε γράμμα να προφέρει τον ήχο του.
•    Παίρνουμε πλαστικά ή χάρτινα γράμματα, τα ανακατεύουμε και ζητάμε από το παιδί να τα τοποθετήσει σε σειρά, προφέροντας κάθε φορά τους ήχους.
•    Ζητάμε από το παιδί να βρει διάφορα αντικείμενα από το δωμάτιό του και να    προφέρει τον πρώτο ήχο της κάθε λέξης του αντίστοιχου αντικειμένου.
•    Αφού το παιδί έχει εμπεδώσει τους ήχους των γραμμάτων, γράφουμε λέξεις και ζητάμε από το παιδί να προφέρει έναν –έναν τους ήχους των γραμμάτων και μετά να διαβάσει ολόκληρη τη λέξη. Ύστερα, περνάμε σε προτάσεις μικρές και τέλος σε κείμενα με ευχάριστες ιστοριούλες.   

Η δυσαναγνωσία, όπως και κάθε μαθησιακή δυσκολία αντιμετωπίζεται αρκεί να γίνει η διάγνωση έγκαιρα. Ήδη από τα τέλη της  Α’ Δημοτικού, εφόσον το παιδί δεν παρουσιάζει κάποια βελτίωση στην αναγνωστική του ικανότητα, δεν μπορεί δηλαδή να διαβάζει και να αντιστοιχεί τα γράμματα με τα φωνήματα ή να δυσκολεύεται στην αναγνώριση δίψηφων φωνηέντων και συμφώνων (ελλειπτική αντίληψη της φωνολογικής δομής της γλώσσας) καλό είναι ο γονιός να μην το αφήσει. Η ανάγνωση αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέρος στη ζωή του παιδιού, γι’ αυτό αν παρουσιάσει τυχόν δυσκολίες, αξίζει τον κόπο να το βοηθήσουμε.  


Ιωάννα Δημητριάδου έχει σπουδάσει Ψυχολογία στην Εκπαίδευση και μετεκπαιδεύτηκε σε θέματα που αφορούν τη Δυσλεξία και τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Εργάζεται ως ειδικός παιδαγωγός, εκπαιδεύεται και ενημερώνεται για τις πιο σύγχρονες μεθόδους διάγνωσης και αποκατάστασης της δυσλεξίας. Είναι μέλος στη Ελληνική Εταιρεία Δυσλεξίας και στο International Dyslexia Association. Μπορείτε να τις απευθύνετε ερωτήματα και απορίες σχετικά, γράφοντας στα σχόλια παρακάτω και εκείνη δεσμεύεται να σας απαντήσει είτε άμεσα, με δικό της σχόλιο, είτε μέσα από ένα επόμενο άρθρο της.

 

Σχόλια  

 
0 #21 Ιωάννα Δημητριάδου 2015-11-13 09:21 Κυρία Καμπόσου, καλή σας μέρα. Σύμφωνα με αυτά που μου γράφετε και πάντα με κάθε επιφύλαξη, καθώς δεν το έχω δει το παιδί, πιστεύω πως έχει έλλειψη φωνολογικής ενημερότητας. Πριν μπει στη συλλαβική επίγνωση, πρέπει πρώτα να βεβαιωθείτε πως γνωρίζει τους ήχους και τις μορφές όλων των γραμμάτων. Επίσης, πρέπει να δείτε αν κάποια ζευγάρια γραμμάτων, που ηχητικά μοιάζουν μεταξύ τους, μπορεί να τα αναγνωρίσει και να τα ξεχωρίσει. Αφού, λοιπόν, βεβαιωθείτε σε αυτά, μετά τη βάζετε σε συλλαβές και μετά σε λέξεις. Παρατηρήστε, επίσης, αν έχει θέματα οπτικής χωρικής αντίληψης και για αυτόν τον λόγο δεν μπορεί να δει σε ποιο σημείο του φύλλου εργασίας των μαθηματικών μπορεί να γράψει το αποτέλεσμα. Πιστεύω, όμως, πως μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τη μαθήτριά σας, θα έχετε την Άνοιξη, όπου το παιδί θα έχει προχωρήσει αρκετά. Σας ευχαριστώ!
 
 
0 #20 Καλλιόπη καμποσου 2015-11-12 23:54 Καλησπέρα σας. Πολύ Χρήσιμα όλα τα παραπάνω. .Είμαι νηπιαγωγός κάνω μάθημα σε ένα κοριτσάκι που πηγαίνει Α Δημοτικού. Έχει δυσκολία στην ανάγνωση.ξεχνά τις προηγούμενες συλλαβές μέχρι να ολοκληρώσει τη λέξη πολύ έντονα. το ι το λεει γιωτα κ ξεχνα πως κανει σαν ηχος.δυσκολευόμαστε κ στην σύνθεση λέξης.
Επίσης στα φύλλα εργασίας των μαθηματικών δεν έχει θάρρος για το που να γράψει το αποτέλεσμα παρόλο που η μια άσκηση είναι κάτω από την άλλη. Ειναι μικρουλα αλλα εμενα ολοενα κ φουντωνουν οι υποψιες μου…
 
 
0 #19 Ιωάννα Δημητριάδου 2015-09-02 21:31 Κυρία Κρυσταλία, Καλησπέρα σας. Σύμφωνα με αυτά που περιγράφετε, η κόρη σας παρουσιάζει κάποια στοιχεί δυσαναγνωσίας, πάντα με κάθε επιφύλαξη. Θα σας πρότεινα να κλείσετε ένα ραντεβού με το ΚΕΔΥ που ανήκετε ή αν έχετε στο μυαλό σας καποιο ιδιωτικό θεραπευτικό κέντρο, ώστε η κόρη σας να λάβει μια πλήρης αξιολόγηση από ομάδα ειδικών και όχι μεμονωμένα. Έτσι θα έχετε μια πλήρη εικόνα για το μαθησιακό της προφίλ και θα υπάρχει μια σχετική πρόληψη για τυχόν άλλες δυσκολίες που ενδέχεται να εμφανιστούν σε μεγαλύτερη ηλικία. Σας ευχαριστώ.
 
 
0 #18 ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ Ν. 2015-09-02 01:22 γεια σας.η κορη μου ειναι 7 χρ δυσκολευεται αρκετα στην αναγνωση.κομπιαζει,καποι ες φορες χανει τη σειρα κ δυσκολευεται σε λεξεις με διψηφα συμφωνα.αν της διαβασω το κειμενο πρωτα εγω μετα εκεινη δεν δυσκολευεται.η δασκαλα που ειχε στην α δημ ελειπε αρκετα συχνα λογω προβληματων υγειας( 1 εβδ συνεχομενη) χωρις αντικατασταση απο αλλον εκπ/κο.ισως να επαιξε κ αυτο ενα ρολο.ειμαι κ εγω φιλολογος κ απο προσωπικη εμπειρια αναγνωριζω καποια συμπτωματα δυσαναγνωσιας.οταν ρωτησα τη δασκαλα μου ειπε να μην ανησυχω.η δασκαλα ειδικης αγωγης που ειχε μπει στην ταξη κ εβαλε ολα τα παιδια να διαβασουν δεν εντοπισε κατι μου ειπε η δασκαλα της.παρολαυτα θα ηθελα τη γωμη σας.μαζι κανουμε πολλες ασκησεις προτεινομενες για δυσαναγνωσια.σας ευχαριστω.
 
 
0 #17 Ιωάννα Δημητριάδου 2015-06-25 11:03 Κυρία Αλιγιάννη, καλημέρα σας! Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν τα προηγούμενα χρόνια είχατε συμβουλευτεί κάποιον ειδικό, αν είχαν γίνει κάποιες συνεδρίες και αν η κόρη σας έχει εξεταστεί από οφθαλμίατρο. Σας ρωτάω για να γνωρίζω ποια δεδομένα να αποκλείσω. Στην ηλικία που βρίσκεται η κόρη σας μπορείτε να ακολουθήσετε τη ρυθμική ανάγνωση (την ώρα που διαβάζει, να χτυπάτε ένα μολύβι στο γραφείο και να ακολουθεί το χτύπημα) ή να διαβάζετε πρώτα εσείς το κείμενο και μετά μαζί με την κόρη σας, απλά εσείς θα την ακολουθείτε χαμηλοφώνως. Μην ξεχνάτε κάτω από κάθε πρόταση να βάζετε έναν χάρακα. Τέλος, μπορείτε να ετοιμάσετε διάφορες καρτέλες με προτάσεις, να τις βάλετε μπροστά της και εκείνη με τη σειρά της να τις διαβάζει μία- μία όσο πιο γρήγορα μπορεί. Η γρήγορη εναλλαγή των καρτελών θα τη βοηθήσει να προλαβαίνει να διαβάζει, εν καιρό και τους υπότιτλους στην τηλεόραση ή στο σινεμά. Σας ευχαριστώ!
 
 
0 #16 Τζενη Αλιγιαννη 2015-06-24 21:21 καλησπερα σας

η κορη μου ειναι 12 ετων και ακομα εχει καποια δυσκολια να διαβασει με ανεση. Επισης δεν προλαβαινει τους υποτιλους στην τηλεοραση/ σινεμα. Διαβασα τα συμπτωματα της δυνασαναγνωσιας και δεν αναγνωριζω κατι αλλο στο παιδι εκτος απο αυτο που σας ανεφερα

Θα εκτιμουσα ενα σχολιο σας και πως μπορω να την βοηθησω
 
 
0 #15 Ιωάννα Δημητριάδου 2015-04-22 12:34 Το email: idimitriadou@ya hoo.gr
 
 
0 #14 Ιωάννα Δημητριάδου 2015-04-22 12:31 Κυρία Αναστασία, Σ., σας δίνω το email μου, 'ώστε αν θέλετε να μου στείλετε το δικό σας για να σας προτείνω βιβλία και άρθρα , καθώς δε γνωρίζω αν αυτά θεωρούνται διαφήμιση και δε μου επιτρέπετε. Σας ευχαριστώ.
 
 
+2 #13 Ιωάννα Δημητριάδου 2015-04-22 12:28 Κυρία Αναστασία Σ., καλησπέρα σας! Καταρχήν, χρόνια πολλά και σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Είναι πολύ σημαντικό που ο μαθητής σας, αν κατάλαβα καλά, έχει κατακτήσει σε ικανοποιητικό βαθμό τη φωνολογική ενημερότητα. Τώρα, ο αργός ρυθμός ανάγνωσης και το κόμπιασμα, θεωρώ πως περισσότερο οφείλεται σε ψυχολογικούς παράγοντες (αν και στο παρελθόν παρουσίαζε την ίδια εικόνα ή αντιμετώπιζε άλλου είδους μαθησιακές δυσκολίες), όπως χαμηλή αυτοεκτίμηση παρά σε κάτι άλλο. Αυτό που έχω να σας προτείνω είναι να του δίνεται μικρά κείμενα, με πιο μεγάλα γράμματα, να χρωματίζετε τα σημεία στίξης με κόκκινο χρώμα (ώστε να ξέρει πως εκεί σταματάει, παίρνει μια ανάσα και συνεχίζει), να ακολουθείτε το ρυθμό ανάγνωσης του παιδιού χτυπώντας διακριτικά το μολύβι και να μαγνητοφωνείτε την ανάγνωσή του ώστε να ακούει το ίδιο το παιδί τον τρόπο που διαβάζει. Πιστεύω πως δεν έχει να κάνει το υλικό, όσο ο τρόπος..
 
 
0 #12 Αναστασία Σ. 2015-04-22 11:57 Καλησπέρα, κ.Δημητριάδου.Συγχαρητήρια για το άρθρο και το έργο σας,έχω παρακολουθήσει και webinars τα οποία με έχουν κατατοπίσει σε μεγάλο βαθμό.Ως νέα συνάδελφος, θα ήθελα να ρωτήσω κάποια πράγματα για τη δυσαναγνωσία. Έχω έναν μαθητή 10 ετών (Ε' δημοτικού) ο οποίος δεν έχει πρόβλημα στη φωνημική επίγνωση, στη συλλαβική, αλλά έχει αργό ρυθμό ανάγνωσης. Η διάγνωσή του αναφέρει πως βρίσκεται στο όριο του φυσιολογικού, χωρίς περαιτέρω πρόταση παρέμβασης. Κάνουμε μάθημα αρκετό καιρό αλλά συνεχίζεται το κομπιαστικό διάβασμα, αν και η ταχύτητά του έχει βελτιωθεί σε σχέση με την αρχή. Χρησιμοποιώ καρτέλες με πίνακες λέξεων, ανέκδοτα, αστείες ιστορίες αλλά πρόοδο δεν βλέπω. Θα ήθελα να ρωτήσω αν έχετε κάποια άλλη πρόταση πιο "πρακτική"¨, και αν έχειτε υπόψιν σας κάποιο άρθρο/βιβλίο που να αναφέρει τον αναγνωστικό ρυθμό σε κάθε ηλικία-λέξεις ανά λεπτό, κάτι για να δω που βρισκόμαστε. Και επίσης, πόσο καιρό χρειάζεται η παρέμβαση σε τέτοιες περιπτώσεις και πόσο συχνά. Ευχαριστώ πολύ!!
 

goneis-Apla-omades-236x236

banner elniplex 236x236

SmileoftheChild 250x250

Πιο δημοφιλή

Επιβαλλόμενες οδηγίες βρεφικής κακοποίησης


Ο Παιδίατρος Στέλιος Παπαβέντσης περιγράφει μια τυπι...

Δυσκολία στην ανάγνωση ή δυσαναγνωσία;


Πότε η δυσκολία στην ανάγνωση είναι ένα φυσικό στάδι...

Γιατί έχεις γάλα!


Είμαστε θηλαστικά! Οι νέες μητέρες έχουν πάντα αρκετ...

Εκδρομή στο δάσος της Μόλας, στην Πάρνηθα


Εδώ και μερικά χρόνια οργανώνουμε τουλάχιστον μια φο...